Toplumcu Mimarlar ve Mühendisler Meclisi

Biz kimiz?

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi(TMMM); ülkemizin ve dünyamızın kaynaklarına; tüm yaşam alanlarımıza, mahallelerimize, meydanlarımıza, evlerimize ve yaşamlarımıza saldırıya karşı başta mühendis, mimar ve şehir plancıları olmak üzere eşitlik ve özgürlük için yan yana gelmiş topluluktur. Mesleki bilgi birikimini sermayenin değil, toplumun çıkarlarına hizmet etmek için kullanmanın araçlarını geliştirmeyi amaç edinmiştir.

Ne düşünüyoruz?

Bilimi ve teknolojik üretimin tüm toplumun refah düzeyini arttıran bir şekilde kullanılmasını istiyoruz.
Sermayenin çıkarları doğrultusunda uygulanan sanayileşme, ulaşım, enerji ve kentleşme politikalarını istemiyoruz.
Kentlerimizin “dönüşüm” adı altında sermayedarlara hizmet etmesi için dönüştürülmesi yerine merkezi, şehircilik bilimini, eşitliği, insanca yaşama hakkını savunan bir şehircilik politikası istiyoruz.
Enerjiyi sorun haline getirerek, doğayı yağmalamayı meşru hale getirmeye çalışan, akarsularımızı ve vadilerimizi elimizden alan politikaları istemiyoruz.
Yüzlerce işçiyi öldüren, binlercesini sakat bırakan kuralsız, akıldışı üretim koşullarına karşılık güvenli, güvenceli çalışma koşullarının tesis edilmesini istiyoruz.
Yüzde seksenden fazlası ücretli çalışan ya da işsiz olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma koşullarının piyasanın belirleniminde olmasını istemiyoruz.
Toplumun değil sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda üretimi salık veren eğitim sistemini istemiyoruz.
Nükleer santrallerin yaratacağı tehlikeyi evdeki tüpün yaratacağı tehlike ile karşılaştıracak kadar gerici ve akıldışı politikaları dile getirenlere karşı bilimi ve aydınlanmayı savunuyoruz.
Yaşamın her alanında bilimin yerine gericiliği derinleştiren politikalar reddediyoruz.
Sınıfın bütününden çeşitli gerekçelerle ayrıştırılmaya çalışılan biz mühendis, mimar, şehir plancılarının işçi sınıfı mücadelesinin bir parçası olduğunu savunuyoruz.

Neler Yapıyoruz?

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi(TMMM) olarak, tüm toplumu ve bizleri de ilgilendiren başlıklarda üretimler gerçekleştiriyoruz.

Yazıyoruz, çiziyoruz, görselleştiriyoruz. Bizlere köşe ya da blog için yazılarınızı gönderebilir,  sitemizde yayınlanmasını sağlayabilir ya da görsel tasarım konularında destek olabilirsiniz.

Toplumu bilgilendirmenin önemli olduğunu düşündüğümüz konularda broşürler hazırlıyoruz.

Kent mücadelelerini, yan yana gelişleri, dayanışmaları destekliyor ve içinde var oluyoruz. Siz de bize ve yaşam alanlarına dair mücadelelere omuz verebilirsiniz.

Temalı toplantılar yapıyor, bilgi birikimimizi paylaşıyoruz. Sizin de birikiminizi ve heyecanınızı paylaşmak istiyoruz.

Biliyoruz ki hepimizin iş hayatları oldukça zor, haksızlıklarla dolu; ancak yaşanan bir hak ihlalinde yan yana durmanın, dayanışmanın önemli olduğunu her gün deneyimliyoruz. Sizi de yanımızda görmek, yaşadığımız zorluklarla beraber mücadele etmek istiyoruz.

Dilini bildiğimiz ve başkalarıyla paylaşmanın önemli olduğunu düşündüğümüz metinler için çeviriler yapıyoruz.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleklerinin toplum yararına yapılması ve bunun sorumluluğunun da taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi uygulamalarda yerli, yabancı çeşitli meslek insanlarına mektuplar yazdık, ellerindeki kalemleri o kadar kolay oynatamayacaklarını ilettik. “Gözümüz üzerlerinde!”

Çalışmalarımızı daha yakından tanımak için araştırmalarımız ve çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan makaleler, sunumlar, raporlar, yazılar, broşürler ile basın açıklamalarını toplumcumeclis.org adresinde bulabilirsiniz.

Nasıl Katılabilirsiniz?

 

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi’ne katılabilmek için bizimle iletişime geçmeniz ve nasıl katkı verebileceğinize karar vermeniz yeterli. Çalışma gruplarında beceriniz ve ilginize göre görev alabilir, üretimde bulunabilirsiniz.

TMMM, Türkiye’nin tüm illerinden alınan katkılar ile büyüyen bir Meclis olarak çalışmalarına devam etmekte. Farklı şehirlerdeki katılımcılardan oluşan bir üye profilimiz var; ancak Meclis toplantılarımızı şu an için İstanbul ve Ankara’da düzenliyoruz. Bu iki şehirde değilseniz bile bulunduğunuz kentin ve yaşayanlarının sorunlarını Toplumcu Meclis’ de gündem yapabilirsiniz.

Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

Toplumcu Meclis çalışmalarını yakından takip etmek için e-bülten ve duyuru ağımıza üye olabilir ve düzenli olarak üretimlerimizin e-posta adresine gelmesini sağlayabilirsiniz.
Duyuru ağımıza üye olmak, ayrıca toplantılara katılmak ve çalışmalara katkı koymak için ya da iletmek istediğiniz çeşitli mesajlarınız varsa e-mail adresimiz olan iletisim@toplumcumeclis.org adresine yazabilirsiniz.
Benzer şekilde sosyal medya vasıtası ile de Toplumcu Meclis’i takip edebilir, Toplumcu Meclis’ in görüşlerinin yaygınlaşmasına yardımcı olabilirsiniz.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?