Menu
RSS

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi Da(ya)nışma Forumu'na çağırıyor!

4kasımafis1.jpeg

 

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi yoluna, öneri ve katkılarla zenginleşmek, kolektif biçimde tartışmak, üretmek amacıyla Da(ya)nışma Forumu ile devam ediyor. 

 

Ülke her alanın krizini yaşıyor. Meslek alanımız, mesleki etik, yaşam ve çalışma koşullarımız, yaşam alanlarımızın biçimlenmesi, kültür, siyaset, çarşı, pazar KRİZde!..
İş yerlerindeki hak kayıpları, giderek artan işsizlik, taşeronlaşma ve esneklik adı altında giderek ucuzlaşan ve güvencesizleşen emek gücü, eriyen ücretlerimiz; talan edilen doğa ve kent mücadelesinden bağımsız değil.
Ekonomik ve ekolojik krize karşı bütünlüklü, kapsayıcı, hayatın içinden ve yan yana bir hat örebilmek için tartışmaya çağırıyoruz.
 
 
4 Kasım Pazar günü Da(ya)nışma Forumunda buluşuyoruz!

Öneri, eleştiri ve katkılarınız bizim için değerli çünkü biz kolektif tartışma ve karar alma mekanizmalarıyla yolumuza devam ediyoruz. 

 

04 Kasım 2018 / 14.00

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi - Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi No:31 PK:34425 Karaköy/Beyoğlu-İstanbul    


Program:
Açılış konuşması
MDTH sunumu
Dayanışma içinde olduğumuz çalışmaların mesajları
Forum / serbest kürsü

 

 

back to top