Menu
RSS

AKP'nin Topçu Kışlası takıntısı

topcu06

 

AKP, kentlerimizi yağmalamaya ve skandal projelere imza atmaya devam ediyor. Kendi rahatları ve lüksleri için birçok ormanı, tarihi ve kültürel zenginliklerimizi tahrip eden AKP, bu saldırılara karşı halkın göstermiş olduğu tepkiyi ve mahkemelerin vermiş olduğu kararları yok sayıyor. Yargının AOÇ hakkında vermiş olduğu kararı yok sayıp, başbakanlık konutunu yaptıracağını ve geçip içinde oturacağını söyleyen Tayyip Erdoğan, benzer bir şekilde Taksim’de Topçu Kışlası’nı yaptırmak için de inat ediyor.

 

Beyoğlu’ndan sorumlu 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle reddettiği Topçu Kışlası Projesi için, Recep Tayyip Erdoğan “Reddi reddederiz!” demiş ve 2013 Şubat’ında Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 2 Nolu Koruma Kurulu’nun reddettiği projeyi hiçbir gerekçe göstermeden onaylamıştı.

 

Bunun üzerine Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği bakanlığa dava açarak yüksek kurul kararının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istemiş, İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 31 Mayıs’ta “Telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağı” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Fakat aynı mahkeme, 21 Şubat 2014’te davanın reddedilmesine karar vererek “Dava konusu işlemde hukuki isabetsizlik görülmemiştir” dedi.

 

Mahkeme, açılan davanın "eserin ihyasını engelleme sonucunu doğuracak bir dava olmadığını", mahkemenin ancak "projenin eserin aslına uygun olup olmadığını inceleyebileceğini", davacının bu yönde bir bilgi ve belge ortaya koyamadığını iddia etti. Kararı Danıştay'da temyiz edeceklerini belirten Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Avukatı Birkan Işın ise, iki kere hukuka aykırı bulunarak yürütmeyi durdurma verilmiş bir davada iptal talebinin kabul edilmesinin beklendiğini ifade eti.

 

Projeye dayanak olan ve Gezi Parkı'nda yapılaşmanın önünü açan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları 1. İdare Mahkemesi tarafından 6 Haziran 2013 tarihinde iptal edildiği için şu anda Topçu Kışlası’nın yapılması hukuken mümkün değil. Fakat bundan daha önemlisi, Haziran'da ayağa kalkan ve kent hakkının gaspına karşı da iktidarın karşısına dikilen milyonlarca insanın, Taksim'in AKP'nin kirli siyasetine oyuncak edilemeyeceğini en açık şekilde göstermiş olmasıdır.

 

Tayyip Erdoğan’ın Taksim konusundaki ısrarı, Topçu Kışlası projesinin sağlayacağı ranttan ve halk düşmanlığından gelmektedir. Haziran direnişi ile ayağa kalkan halkımız, kentlerimizin yağmalanmasına izin vermeyecektir.

 

14 Mart 2014

back to top