Menu
RSS

Haydarpaşa'nın yağmalanmasına son verilmelidir

Haydarpasa89

 

Haydarpaşa Garı için 2012 yılında onaylanan imar planının iptali istemiyle açılan davada bilirkişinin verdiği "İstanbul'un terası Haydarpaşa bölünemez" raporunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni plan hazırlayarak askıya çıkardı.

 

Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası İstanbul şubesi, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve Liman-iş, 2012 yılında onaylanan planın iptali istemiyle İBB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda birçok yapılaşma fonksiyonu getirilen Haydarpaşa'nın İstanbul'un terası niteliğinde olduğu belirtilerek doğal afetler sonrasında toplanılacak yer açısından potansiyel oluşturduğuna da dikkat çekildi. Bilirkişi raporundan sonra hazırlanan yeni imar planının özü aynı kalırken, yapılan değişiklikler sonucu yeşil alanların azaltılarak yeni otopark alanlarıyla bölgedeki araç yoğunluğu potansiyelinin artırıldığı gözleniyor.

 

Altı otopark, üstü peron olarak öngörülen yeni plana göre TCDD alanının çevresindeki "ticaret alanı" olarak belirlenen bölgede zemin altı otopark yapılabilecek. Eski planda aktif yeşil alan olan İbrahimağa Aktarma Merkezi'ndeki alanın altı otopark olarak düzenlenecekti. Yeni planda ise altı otopark yapılacak bu yeşil alan tamamen ortadan kaldırılarak "toplu taşıma peron alanı" fonksiyonu getirildi. Yeni planda da tarihi gar binasının kültür merkezi, sosyal tesis ve konaklama tesisi fonksiyonu değişmedi.

 

Haydarpaşa'nın tarihi önemi ve anlamı göz ardı edilerek gar fonksiyonu yok edilip otel ve AVM'ye dönüştürülmesinin planlandığı, çeşitli projelerin konuşulduğu ve tartışıldığı bir dönemde çıkan yangın, sabotaj ihtimalini gündeme getirmişti. Sermayenin ve AKP'nin uzun zamandır üzerinde gözünün olduğu Haydarpaşa garı 28 Kasım 2010 tarihinde çıkan yangın fırsat bilinerek onarım bahanesiyle kapatılmıştı. Bundan sonraki süreç ise AKP'nin siciline işlenmiş diğer projelerde olduğu gibi kamu yararının yok sayıldığı, sermayenin kârını artırmaya yönelik projelerle devam etti. Ancak AKP iktidarı, açılan davalardaki bilirkişi raporları ve meslek odalarının görüşleri hiçe sayılarak hazırlanan projeleri, göstermelik değişikliklerle tekrar tekrar önümüze sürerek işlediği kent suçlarına bir yenisini eklemiştir. Gar ve çevresinin düzenleme adı altında yağmalanması kabul edilemez.

 

28 Şubat 2014

back to top