Menu
RSS

Hüseyin Ağa Camisi rant kurbanı!

agacamii

 

İstanbul Beyoğlu’nda yapılan Demirören AVM inşaatının yerin altına 30 metre inerek tahrip ettiği 417 yıllık Hüseyin Ağa Camii’nin “restorasyonu” 14 Şubat 2014 günü tamamlandı. Mimarlar, Beyoğlu Belediyesi tarafından "Gölcük depreminde hasar gördüğü" gerekçesiyle restorasyonu yaptırıldığı açıklanan Ağa Camii’nin tarihi izlerinin tamamen yok olduğunu belirtti.

 

Ağa Camii’ne restorasyon değil rekonstrüksiyon (yeniden inşa) projesi uygulandığını ifade eden Mimar Korhan Gümüş, bütün tarihi izlerin silindiğini belirterek, doğramalar, saçaklar, kafa pencereleri dahil her şeyin tamamen kurmaca, taklit bir model esas alınarak yapıldığını söyledi. Camiye 19. YY sonunda, 20. YY başında yapılan tarihi belge niteliğindeki eklemelerin silindiğini, uygunsuz pencere ve doğrama seçildiğini, tarihi izleri korumak yerine basmakalıp bir müteahhit çalışmasıyla restorasyon yapılmaya çalışıldığını ifade etti.

 

İstiklal Caddesi’nde ünlü Saray ve Lüks Sinemaları’nın yer aldığı Sin-Em Han’ın yerine yapılan Demirören AVM’nin projesi İstanbul 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005 yılında onaylanmış, ancak 2007 yılında söz konusu parselin yenileme alanı içerisine dahil edilmesiyle birlikte inşaat, bu kuruldan alınarak Yenileme Alanları Koruma Kurulu'nun sorumluluğuna verilmişti. Daha önce yapının hemen yanında bulunan Serkildoryan binasının saçak yüksekliğini geçmemesi şartıyla inşaat izni verilen projede, kurul değişikliğinin ardından yükseklik Serkildoryan’ın iki katına çıkarılmış, kentsel sit alanında ruhsata aykırı bir şekilde inşa edilen kaçak katlar için Yenileme Alanları Koruma Kurulu’nun verdiği yıkım kararlarına uyulmamıştı. Bodrum katları 10 metre kotunda gösterilmesine rağmen zeminin 30 metre altına inilmiş, bu nedenle Ağa Camii ve çevresindeki diğer tecilli binalarda çatlaklar oluşmasına neden olmuştu.

 

Tarihi caminin hasar görmesinde sorumluluğu olan Demirören Grubu'nun, büyük olasılıkla halkla ilişkiler çalışması çerçevesinde sponsor olduğu Ağa Camii restorasyon çalışması sonucunda ortaya çıkan yapı, 1597 yılında yapılan binanın tarihsel özelliklerini büyük ölçüde yansıtmamaktadır. Sorunlu restorasyon, tahribatın kendisine sebep olmuş olan Demirören AVM inşaatındaki usulsüzlüklerin altında yatan rant ilişkilerini örtbas etmek içindir. AKP tarafından 11 yıldır yürütülen rant düzeniyle tarih ve kültür mirası niteliğindeki yapılar birer birer arsa rantının kurbanı olmaktadır. Halkımız bu talana dur diyerek kültür mirasına sahip çıkmalıdır.

 

22 Şubat 2014

back to top