Menu
RSS

Karabiga'da hukuka aykırı ÇED alma yöntemi!

santral56

 

Çanakkale'nin Karabiga mevkisi son yıllarda toplam 6000 MW'ı aşkın ithal kömür yakıtlı santral projesi başvurusuna maruz kaldı. Bölge halkının yoğun direnişine ve ÇED durdurma kararlarına rağmen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet skandalına karışan ve Sabah ile ATV’yi almakla görevlendirilen Mehmet Cengiz’in Cenal Enerji Santrali projesinde yönetmeliklere uyulmadı, dev termik santral projesi 4 küçük proje olarak gösterilip denetimden kaçırıldı.

 

2012 yılında ÇED olumlu raporu alan proje Ziraat Mühendisleri Odası ve yerel derneklerin Bakanlık aleyhine açtığı dava sonucunda, Cenal TES hakkındaki ÇED Olumlu kararının yürütmesi Çanakkale İdare Mahkemesi’nin 19 Temmuz 2013’te aldığı kararla durduruldu. Projenin durdurulmasından sonra termik santral kâğıt üzerinde 4’e bölündü. Cenal Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı Projesi, Cenal Atık Depolama Sahası Projesi, Cenal Yeni Dolgu Alanı ve Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları Projesi olarak ayrı ÇED raporlarıyla yola devam etme kararı alındı.

 

Şirket bu şekilde, ÇED Yönetmeliğinde “Birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, Bakanlıkça entegre proje için tek Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanması istenir” hükmünü çiğnemiş oldu.

AKP döneminde sermaye niyetlendiği her projeyi gerçekleştirebiliyor. Benzer yöntemi Anadolu Grubu Sinop’un Gerze ilçesinde yapmayı planladığı Gerze Termik Enerji Santrali için denemişti. Fakat “Bir termik santral için kömür depolama sahası, kül depolama sahası gibi projeler tesisin ana ünitesi olarak değerlendirilmektedir” denilerek projenin ÇED sürecinin yeniden başlatılması yönünde karar verilmişti.

 

AKP döneminde örneğine birçok yerde rastladığımız gibi kentlerimizin ve doğal kaynaklarımızın sermayeye peşkeş çekilmesine hiçbir hukuk kararının engel olmaması için her türlü yolsuzluk ve hukuksuzluk denenmektedir. Daha önce Gerze'de denenen yasaları bypass etme girişimine karşı alınan ÇED kararına rağmen Cenal TES'in alt projelerine ilişkin verilen ÇED Olumlu raporları bu hukuksuzluğu bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor. Geri dönüşü imkansız sonuçlar doğurmadan önce, yasalar ve ÇED kararları hiçe sayılarak işletilen bütün termik santraller durdurulmalı, sorumlular halka hesap vermelidir.

 

19 Şubat 2014

back to top