Menu
RSS

Etiler Polis Okulu arazisinde kurulan tezgah

etiler polis okulu copy

 

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gündeme gelen iddialardan bir tanesi de Etiler Polis Okulu arazisinin 460 milyon dolara ihalesiz olarak Yasin El Kadı'nın oğlu Muaz Kadı ile Usame Kutub'a verildiği iddiasıydı. 30 Aralık 2013 tarihinde Kadir Topbaş, yaptığı basın toplantısında, arsanın kendilerine ait olduğunu söylemiş, tapularını göstermiş ve İBB adına henüz bir tasarruflarının olmadığını belirtmişti. Fakat dün internete düşen Bosphorus 360 projesi maketinin görüntülerinde, Yasin El Kadı, oğlu Muaz Kadı ve Usame Kutub, projenin maketi ile birlikte görülmekte.

 

Etiler Polis Okulu arazisi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı imar planı değişikliği ile birlikte 32 bin metrekarelik araziye 2,5 emsal verilmiş ve inşaat hakkı 100 bin metrekareye çıkarılmış, yükseklik ise serbest bırakılmıştır. İmar planında, bu değerli arazi ticaret alanı olarak işlenmiş ve çok büyük bir rantın yolu açılmıştır. Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İstanbul Şubeleri, bu plan değişiklikleri hakkında bölgenin donatı dengesini ve ulaşım sistemini bozacağı gerekçesiyle dava açmıştı. Dava açıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir manevra yaparak arazinin bulunduğu bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi için teklif hazırlamış, Bakanlar Kurulu da arazi için "Afet Riski Altındaki Alanlar" statüsünde kararı almış ve Resmi Gazete'de 24 Temmuz 2013 tarihinde yayımlamıştı. Etiler'de, İstanbul'un belki de en risksiz alanı olarak değerlendirilen arazinin "Riskli Alan" statüsüne alınmasının başka bir anlamı vardır. Bu statüye giren alanlar için; mahkemeler imar planlarının yürütmesini durduramaz ve Afet Yasası, Boğaziçi Koruma Yasası gibi 13 ayrı yasanın üstünde olduğundan bu yasaların getirdiği zorunluluklara uyma mecburiyeti ortadan kalkmış olur.

 

Bosphorus 360 projesinin arazisi ile ilgili durumu henüz resmileşmemişken, yüksek imar ve emsal değerlerini kullanarak İtalyan mimar Federico Delrosso'ya bir proje çizdirildiği söylenmişti. Dün ortaya çıkan fotoğraf ve video kayıtlarında Bosphorus 360 projesinin maketine bakan isimler yine tanıdık; Yasin el Kadı, Muaz Kadı, Usame Kutub, Başbakanın eski danışmanı Abdülkerim Çay, Cengiz Aktürk. İstanbul'un en değerli arazilerinden biri için iştahlarının kabardığı ve ihalenin de projenin de çoktan yapıldığı ortada...

 

Yasaları kendi çıkarları doğrultusunda değiştirebilen, yandaş iş adamlarına ülkenin arazilerini yok pahasına ve ihalesiz peşkeş çeken AKP, 17 Aralık operasyonunda açığa çıkan onlarca yolsuzluğuna rağmen icraatlarına pişkince devam etmekte, kentlerimizi yağmalamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş internete sızan görüntülerin hesabını ve kendisi ile söz konusu iş adamları arasındaki ilişkiyi açıklamak zorundadır. Bunun yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, arazinin neden "riskli alan" ilan edildiğini zemin raporlarıyla birlikte açıklamak zorundadır.

 

16 Şubat 2014

back to top