Menu
RSS

Kadir Topbaş halkla dalga mı geçiyor?

yenitaksim09

 

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nın yeni halini Kadir Topbaş’ın twitter hesabından paylaşmış olduğu birkaç görsel sayesinde öğrenmiş olduk. Kadir Topbaş Gezi Parkı eylemleri sırasında çeşitli vesilelerle ‘dersimizi aldık’ mesajı vermeye çalıştıysa da, hazirandan pek de bir şey öğrenemediğini anlıyoruz. Türkiye’de bir ayı aşkın süre boyunca ülke gündemine oturan halk aydınlanması hareketinin çıkış noktası olan bir alana ilişkin yeni perspektiflerini, sosyal medya üzerinden üç beş görselle seçim malzemesi yapma çabası en hafif tanımıyla ciddiyetsizliktir. Hem Taksim Meydanı ve Gezi Parkı projelerini iptal eden mahkeme kararı, hem de bölgeyi ilgilendiren 1 /5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nı iptal eden mahkeme kararı ortadayken Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nı seçim malzemesi yapmaya çalışmak kent suçudur!

 

İstanbul’un geri dönülemez biçimde sonunu getirecek olan Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Köprü, Kuzey İstanbul, Kanal İstanbul ve 3. Havaalanı projeleri İstanbul’un 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yer almadığı halde hayata geçirilmek, ÇED raporlarından muaf tutulmak istenmektedir. Bunun nedeni, AKP’nin kentlerimizde ranta çevirebileceği her santimetrekareyi büyük bir hızla yağmalamak istemesidir. AKP hem kamusal alanlarımızı sermayenin hizmetine sunma hem de İslami-muhafazakar hegemonyasını dayatma peşindedir ve kendi sonunu hazırlamaktadır. Görsellerde özellikle perspektif kaçırılarak saklanmış olan tarihi Maksem arkasında konumlandırılmak istenen Sarıgül danışmanı Ahmet Vefik Alp tasarımı “ödüllü” Taksim Cami nerededir? Neden kimse üzerine tek laf etmemektedir? Seçim sonrasına mı saklanmaktadır?

 

Kadir Topbaş kamu görevinin ciddiyetini hatırlayarak acilen şu sorulara yanıt vermelidir:

 

*Taksim Meydanı'nda herhangi bir değişiklik yapmayı engelleyen mahkeme kararları ortada dururken hangi projeden, hangi mümkün olduğunca yeşil düzenlemesinden bahsediliyor?

 

*Taksim Meydanı ve Gezi Parkı Kentsel Tasarım Projesi’nin hazırlanması hizmet alımı işi ne zaman, kime ve hangi yolla verilmiştir?

 

*Bir önceki hazırlanan proje ile kamu ne kadar zarara uğratılmıştır?

 

*Kentsel Sit Alanı niteliğindeki alan için hazırlanan proje ilgili koruma kurulu tarafından onaylanmış mıdır?

 

6 Şubat 2014

back to top