Menu
RSS

Bozcaada talanında değişen bir şey yok!

bozcaada2 ksg

 

AKP hükümetinin ülkede tek bir sit alanı ve ormanlık alan kalmayıncaya kadar inşaat yapma arzusu devam ediyor. Bu rant hırsına kurban olan yerlerden bir tanesi de Bozcaada oldu. Ada halkının karşı koymasına ve açılan davalara rağmen Bozcaada’daki tarım arazilerini ve sit alanlarını yapılaşmaya açmak isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde, plana yapılan itirazları görmezden gelerek, hiçbir değişiklik yapmadan imar planını askıya çıkardı.

 

Geçtiğimiz yıl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bozcaada için 1/25000 ölçekli imar planı hazırlamıştı. Söz konusu imar planı ile adanın neredeyse tamamını yapılaşmaya açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, adanın kültürel ve doğal sit derecelerini de düşürdü. Bozcaada halkı, imar planına karşı imza toplamış, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi dava açmıştı. Plana yapılan itirazlar sonucunda bakanlık bölgeye göstermelik bir heyet göndererek inceleme yaptırmıştı. Fakat yapılan incelemelere rağmen planda hiçbir değişiklik izine rastlanmaması, söz konusu heyetin neyi inceledikleri konusunda soru işaretleri oluşturdu.

 

Bozcaada halkı ve uzmanlar imar planına itiraz etmeye hazırlanıyor. Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi de imar planına tekrar dava açmak için girişimde bulunacak. Bozcaada’nın tarihsel ve kültürel yapısını bozacak, ada halkının yaşam hakkını gasp edecek olan bu imar planı derhal iptal edilmelidir. Bozcaada’ya AKP’nin tek bir çivi çakmasına izin vermemek gerekmektedir. Bozcaada’nın AKP saldırısından kurtarılması için, ada halkının vereceği mücadelenin yanındayız.

 

20 Ocak 2014

back to top