Menu
RSS

AKP'nin rant oyunları bitmiyor, Polonezköy imara açılıyor

 

Polonezköy Tabiat Parkı'nı yapılaşmaya açacak olan imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22 Kasım'da onaylanarak 26 Aralık'ta askıya çıktı. Beykoz Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları ile Polonezköy Tabiat Parkı sınırı içinde kalan köy alanına "seyrek yoğunluklu konut, düşük yoğunluklu konut ve turizm konaklama alanı" fonksiyonu getirildi. Trajikomik imar planları rant heveslisi hükümetin “doğa sevgisi”ni bir kez daha göstermiş oldu.

 

Planlarda "koruma" anlamında yer alan hükümlerin yalnızca emsal ve maksimum yükseklik sınırlamaları olması dikkat çekiyor. Yeni yapıların yapılmasını önlemeye dönük herhangi bir çaba bulunmazken; aksine yeni yapılar teşvik ediliyor ve bir köyün ihtiyacı olmayacak her türden kentsel yapı için olanak yaratılıyor. Bu imar planlarıyla amaçlananın bölgede bir turizm kasabası inşa etmek olduğu açık bir şekilde anlaşılıyor. Milli Parklar Kanunu ile koruma altında olan bir tabiat parkını içinde barındıran bir bölge, yeni yapılar inşa edilerek korunamaz.

 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise planların kapsadığı alanın büyük bölümünün 2B arazilerinden oluşması, ağaçlandırılması planlanan alanların ise bu arazilerin çok küçük bir kısmını kapsamasıdır. Pekala "ağaçlandırılacak alan" olarak da tescil edilebilecek olan bu arazinin 2B olarak tescillenmesinin nedeninin söz konusu arazilerin gelecekte yapılaşmaya açılması olduğu anlaşılıyor. Nitekim plan notlarında, 2B arazilerinin imara açılmasını sağlayan ve halihazırda yargı süreci devam eden yasal düzenleme hatırlatılıyor ve planlarda 2B arazisi olarak tescil edilmiş olan bölgeler ile ilgili mahkeme kararının sonucuna göre değişiklik yapılacağı belirtiliyor.

 

İstanbul’un doğal bitki türlerinin tamamını ve kızıl geyik, karaca, yaban domuzu, çakal, tilki, sincap, sansar, gelincik, sülün, keklik, atmaca, şahin, doğan, karatavuk, saka, üveyik, baykuş gibi hayvanları barındıran; ayrıca bir Sülün- Keklik Üretme İstasyonu ve bir Geyik-Karaca Üretme İstasyonu'nun yer aldığı Polonezköy Tabiat Parkı, çevresindeki endüstriyel gelişime karşı doğal varlığını koruyan ender yörelerdendir. Bitki örtüsü Batı Akdeniz Bölgesi’nin floristik özelliklerini taşımakta, ilkbahar ve sonbaharda leylek ve yırtıcı kuş göçlerinde binlerce kuşun konaklama ve beslenme yeri olmaktadır. Plato niteliği taşıyan jeomorfolojik yapısı ise, peyzaj güzellikleri ve rekreasyon imkânlarının yanı sıra, tarihsel bir özellik de taşımaktadır. Bu derece önemli bir doğal zenginliğin kâr hırsıyla istismar edilmesi ve imara açılması, AKP düzeninin çirkinliğini, insana ve doğaya düşmanlığını bir kez daha göstermiştir.

 

*

 

İtiraz süreleri 24 Ocak'ta dolan imar planlarının iptali için change.org üzerinde 4000 imzaya ulaşmış bir kampanya yürütülüyor.

 
9 Ocak 2014
back to top