Menu
RSS

Bir kent suçu olan Beyoğlu imar planları iptal edildi

 

2011 yılında onaylanarak yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu'nun açtığı dava sonucunda iptal edildi. 1993 yılında Kentsel Koruma Alanı olarak ilan edilen; ancak 2011'e kadar koruma amaçlı imar planları hazırlanmayan Beyoğlu bölgesi için AKP, büyük bir dönüşüm başlatmıştı. Bu dönüşüm kapsamında Taksim Yayalaştırma Projesi, Topçu Kışlası, Taksim Camisi projelerinin yanı sıra Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, Galatasaray'da çok katlı otopark projesi, sayıları 20'yi bulan ihya projeleri, Galataport, Haliçport gibi projeler ile bütün Beyoğlu'nun sosyal yapısını değiştirecek bir dönüşüm başlatılmış oldu.

 

Mahkemenin iptal kararı, büyük bir kısmının yapımına henüz başlanmamış olan, Taksim Camisi projesi, Galatasaray'da yapılacak olan otopark projesi, Beyoğlu'nun çeşitli yerlerinde yapımına devam edilen ihya projeleri ile birlikte Dolmabahçe'de yapılacak olan tesisler ve Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki İmalat-ı Harbiye projelerinin durdurulmasını gerektiriyor. Taksim Yayalaştırma ve Topçu Kışlası Projeleri ise bu planlara plan tadilatı olarak sonradan eklenmiş olan projelerdi ve 6 Haziran'da söz konusu plan tadilatları zaten iptal edilmişti. Ancak Beyoğlu bölgesini en çok etkileyecek olan Galataport, Haliçport ve Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projeleri koruma amaçlı planlara dahil edilmediği için mahkemenin iptal kararından etkilenmeyecek.

 

Koruma amaçlı planlar için mahkemenin verdiği iptal kararının gerekçeleri durumu özetler nitelikte: Hazırlanan planlarda sadece yüksek gelirliler için bir turizm alanı yaratılmış, bölgenin kültürel yapısı göz önüne alınmamış, mahalle ve semt yerleşimleri için sosyal projeler öngörülmemiş, katlı otoparklar ve yol genişletme çalışmaları ile toplu taşıma ve yaya kullanımını teşvik etmek yerine özel araç kullanımını artıracak değişiklikler yapılmış, kentsel dokunun tahrip edilmesine neden olacak kararlar alınmış.

 

Beyoğlu'nun sosyal ve sınıfsal yapısını tamamen değiştirmeyi; bölgeyi, içinde yaşayan kent yoksullarından "arındırarak" Karaköy'de inşa edilecek olan Galataport Kruvaziyer Limanı ile birlikte turizm merkezine dönüştürmeyi hedefleyen soylulaştırma projesi bir kent suçudur. Bu projelere karşı olan mücadelemizi Gezi Parkı'nda olduğu gibi kararlılıkla sürdüreceğimizi, Beyoğlu'nun İstanbulluların elinden alınmasına müsaade etmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

 

28 Aralık 2013

back to top