Menu
RSS

Soruşturmanın sonucunu beklemeden biz açıklayalım; Ali Ağaoğlu bir kent suçlusudur!

 

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu TOKİ, Emlak Konut GYO, koruma kurulları ve inşaat şirketlerinin rant için kurdukları kirli ilişkileri ortaya çıkarmaya başladı. Ağaoğlu şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu da operasyon kapsamında savcılığa ifade verenler arasında. Ali Ağaoğlu'nun Maslak 1453 ve Bakırköy 46 gibi projelerle kent suçu işlediği toplumcu mühendisler ve mimarlar tarafından çok kez dile getirildi.

 

‘Maslak 1453’ projesi bir TOKİ - Ağaoğlu kentsel rant örneğidir. Projenin yapıldığı Şişli-Ayazağa bölgesi için TOKİ tarafından 1/1000 ve 1/5000 plan tadilatları hazırlanmış, planın üst ölçekli planların ilkesel kararlarını hiçe sayarak İstanbul’un kuzeye gelişiminin önünü açması, orman arazisinde yapılaşma baskısı yaratması gibi nedenlerle bir çok kez yargıya taşınmıştı. Bilirkişiler planın hukuka aykırı olduğuna karar vermişti. Proje ile Ağaoğlu, Fatih Ormanı’nda 3 bin ağacın kıyımına neden oldu ve projeye katkı sağlaması amacıyla Fatih Ormanı’nı yapılaşmaya açmaya çalıştı. Hakkında üç kez dava açılan ve iki kez iptal kararı alınan proje Bakanlığın koruması ile halen devam ettiriliyor. 

 

‘Bakırköy 46’ projesinde, araziyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'özel proje alanı' ilan etmiş ve İBB'nin itirazlarına rağmen bakanlıkça 2013 Ocak'ta imar planlarında değişiklik yapılarak toplam inşaat alanı üç katına çıkarılmış, konut alanlarında maksimum yükseklik 30 metreden 70’e çıkartılmış, yeşil alanlar ise yarı yarıya azaltılmıştı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ‘kamu yararı ve şehircilik ilkelerine’ aykırı olduğu ve ‘ayrıcalıklı imar hakları’ getirdiği gerekçesiyle imar planlarının iptali için dava açmıştı.

 

Usulüne uygun olup olmamasından bağımsız olarak, Ali Ağaoğlu, AKP’nin kentlerimizi sermayeye peşkeş çeken zihniyetinin bir sembolüdür. Yürütülen gayrimeşru projeler derhal durdurulmalı, Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve “Rant Mimarı” Ali Ağoğlu başta olmak üzere bu yağma çarkı içerisindeki tüm sorumlulular kent suçlusu olarak yargı önüne çıkmalıdır.

 

22 Aralık 2013

 
back to top