Menu
RSS

Danıştay Yasa Tasarısı kent hakkının gaspıdır

 

Kentlerimizi yağmalarken herhangi bir denetime tabi olmak istemeyen AKP, “mega projelerini” yargıya takılmadan hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek için Danıştay Kanunu’nda köklü değişikler yapmaya hazırlanıyor. Bu amaçla oluşturulan yeni yasa tasarısında, toplu dava açılmasının kaldırılması, ivedi yargılama usulü ve emsal karar uygulaması gibi maddeler yer almakta. Bu değişiklikler özellikle kentlerimizin yağmalanmasına karşı verilecek hukuki mücadeleyi zorlaştıracak ve bazı örneklerde hukuk yolunun kapanmasına neden olabilecektir. Yandaş medya ise konu ile ilgili haberi “Milyarlık Projelere Danıştay Müjdesi” başlığı ile verdi.

 

Milyarlık projelerin hukuk aşamasında kalmaması için oluşturulan yeni yasa tasarısı ile birlikte, aynı dilekçeyle toplu dava açmak engellenecek. Bu durum yoksul vatandaşların idari yargıya başvurmasını imkânsız hale getirecek ve hukuk devletinin esaslarından birini çiğnemiş olacak. Buradaki hedef ise, kentsel dönüşüm, HES gibi bir bölgedeki vatandaşların tümünü ilgilendiren konularda hükümetin başına bela olan toplu davaların açılmasını zorlaştırmak. Bu maddeye ek olarak idari dava açma ve temyize başvuru süreleri kısaltılacak, böylece kentlerimizi talan eden projelere karşı hukuk yoluna başvurma ihtimali kısıtlanacak. İvedi yargılama usulü ile ihale, acele kamulaştırma ve özelleştirme gibi yüksek bütçeli yatırımların hızlı ve denetimsiz bir şekilde yargı sürecinden geçirilmesi sağlanacak. Son olarak, emsal karar verme hükmü ile birlikte hükümet, kent hakkı gaspına karşı açılan davalardan tek bir hamlede kurtulmaya çalışacak.

 

Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’nin yargıya intikal etmesine karşı “biz kararımızı verdik yapacağız” diyen hükümet, başka örneklerde de yargı süreçlerini ve mahkeme kararlarını yok sayarak rantçı projelerini hayata geçirmekte hiçbir beis görmemektedir. Hukuku ve yargı kararlarını yok sayan AKP, son adımı ile birlikte “mega projelerini” her türlü yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kamu yararına uygun olmama durumlarında bile zaman kaybetmeden hayata geçirebilme fırsatı yakalayacaktır.


18 Aralık 2013

back to top