Menu
RSS

Maden Mühendisleri Odası'ndan Kanal İstanbul Kazı, Patlatma, Nakliye Raporu

Maden Mühendisleri Odası'ndan Kanal İstanbul Kazı, Patlatma, Nakliye Raporu

15 Aralık 2020

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın hazırladığı, Kanal İstanbul Projesi'nin kazı, patlatma ve nakliye konularını içeren "Kanal İstanbul Kazı Patlatma Nakliye Teknik Değerlendirme Raporu" 1 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'da yapılan basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. 

 

"ÇED Raporu üzerinden yapılan incelemelerde proje maliyetlerinin belirtilenin çok üzerinde olacağı, sadece kanal kazı, nakliye ve depolama maliyetlerinin bile tüm kanal için belirtilen maliyetlerin üzerine çıkacağı açık bir şekilde görülmektedir" denilen raporda, Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED Raporu'nda projenin maliyetinin en büyük kalemini oluşturan kazı büyüklüğünün nasıl hesaplandığına dair teknik verilerin paylaşılmadığı belirtilmiştir. 

 

13 Aralık 2020'de TBMM'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum  "Türkiye'nin en çevreci projesi Kanal İstanbul Projesi'nin" son adımlarını attıklarını açıklamıştı. TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın incelemesi göstermekte ki; Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'nda, projenin patlatma tasarım ve hesapları teknik olarak yanlış yapılmıştır. Bu denli büyük bir projenin patlatma tasarımlarının sadece ÇED Raporu safhasında dahi özensiz bir şekilde hazırlanması projenin genelinin mühendislik tasarımları hakkında ipucu vermektedir.

 

Maden Mühendisleri Odası'nın hazırladığı çalışmada değinilen noktalardan bazıları şöyle:

 

- Raporda kazı miktarı 1.1 milyar m3 verilmiş olup, bu miktarın nasıl hesaplandığı bilgisi verilmemiştir.

- Raporda yapılan kazı ve nakliye hesaplamaları, planları birbiri ile çelişmekte ve bir tutarlılık arz etmemektedir.  Raporda Ek_26-Ek_31 sayfa 13/20’de kazı çalışmalarının 4 yıl boyunca, yılda 300 gün ve günde 16 saat yapılacağı belirtilmiştir. Ancak sayfa Bölüm 3-233’de kazı çalışmalarının bir bileşeni olan patlatma işlerinin toplam 5 yıl boyunca, yılda 12 ay, ayda 30 gün ve günde 24 saat yapılacağı belirtilmiştir. Sayfa BÖLÜM 3-245’de de kamyon ve ekskavatör hesabı yapılırken 4 yıl boyunca, yılda 46 hafta, haftada 6 gün ve günde 24 saat çalışılacağı ifade edilmiştir.

- Raporda hangi jeolojik formasyondan ne kadar malzeme kazılacağı belirtilmemesine rağmen toplam 1.1 milyar m3 olarak belirtilen kazı miktarının, kabarma faktörü ile birlikte 1.3 milyar m3 olduğu belirtilmiştir. Oysa kazının yapılacağı jeolojik formasyonlar dikkate alındığında kazı sonrası taşınacak hafriyat miktarı 1.76 milyar m3 ile 1.43 milyar m3 arasında değişecektir. Dolayısıyla, kabarma faktörünün yanlış hesaplanması nedeni ile ÇED Raporu’nda belirtilen taşınacak malzeme miktarı ve maliyeti daha yüksek, nakliye süresi de ÇED Raporu’nda belirtilenden daha uzun olacaktır.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın incelemesinden; bir hafriyat, dolgu, rant ve gayrimenkul projesi olan Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'nun projenin en büyük kısmını oluşturan kazı ve nakliye işleri ile ilgili kısımlarının dahi bilimsel ve şeffaf olmaktan uzak hatta çelişkili ve hatalı bilgiler içermekte olduğu, kamuoyunun bilinçli olarak yanıltıldığı anlaşılmaktadır.

 

Raporun tamamı buradan incelenebilir. 

 

Ya Kanal Ya İstanbul!

 

back to top