Menu
RSS

İTÜ’lü sıra arkadaşlarımızı Toplumcu İTÜ’lülere katılmaya çağırıyoruz!

İTÜ’lü sıra arkadaşlarımızı Toplumcu İTÜ’lülere katılmaya çağırıyoruz!

24 Ocak 2020

Birlikte Olmaya Çağırıyoruz!

Peki, biz kimiz?

Ülkemizin ve dünyamızın kaynaklarına; tüm yaşam alanlarımıza, mahallelerimize, meydanlarımıza, evlerimize ve yaşamlarımıza saldırıya karşı başta mühendis, mimar ve şehir plancıları olmak üzere eşitlik ve özgürlük için yan yana gelmiş bir topluluk olan Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi üyesi İTÜlü birkaç öğrenci olarak yola çıktık. Hayatımızın en üretken yıllarını piyasacı bir eğitim alarak köreltmek, ilgi ve yeteneklerimizi piyasanın istediği şekilde törpülemek istemeyen, yaşadığı şehre, memlekete, içinde bulunduğu dünyaya karşı bir sorumluluğu olduğunun farkında olan öğrencileriz. Öğrencilik yıllarımızı kariyer korkusuyla geçirip okulumuza ellerini ovuştura ovuştura gelen şirketlerin tek arzusu bizi daha öğrenciyken bulup emeğimizden ücretsiz olarak ya da en düşük ücretle yararlanmak. Biz ise senelerini sınavlara vermiş bir nesil olarak çok daha fazlasını, ilgi, bilgi ve yeteneklerimiz doğrultusunda bir eğitim almayı hak ediyoruz.

Ne düşünüyoruz?

Mezun olduktan sonra pusulasız yolcu gibi oradan oraya savrulmak yerine haklarımızı öğrenip, çalışma hayatımızda bunları talep edebilmek, insani koşullarda çalışmanın zemini yaratmak istiyoruz. Becerilerimizi ve sahip olduğumuz teknik bilgiyi tüm insanlığın yararına kullanmak istiyoruz. Yaşamın her alanında bilimin yerine gericiliği derinleştiren politikaları reddediyoruz.

Toplumun değil sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda üretimi salık veren eğitim sistemini

istemiyoruz. Bilimin ve teknolojik üretimin tüm toplumun refah düzeyini arttıran bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Sermayenin çıkarları doğrultusunda uygulanan sanayileşme, ulaşım, enerji ve kentleşme politikalarını istemiyoruz. Kentlerimizin “dönüşüm” adı altında sermayedarlara hizmet etmesi için dönüştürülmesi yerine bütüncül, şehircilik bilimini, eşitliği, insanca yaşama hakkını savunan bir şehircilik politikası istiyoruz. Enerjiyi üretim tekellerinin karını artırmak için sorun haline getirerek, doğayı yağmalamayı meşru hale getirmeye çalışan, akarsularımızı ve vadilerimizi elimizden alan politikaları istemiyoruz. Yüzlerce işçiyi öldüren, binlercesini sakat bırakan kuralsız, akıldışı üretim koşullarına karşılık güvenli, güvenceli çalışma koşullarının tesis edilmesini istiyoruz. Yüzde seksenden fazlası ücretli çalışan ya da işsiz olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma koşullarının piyasanın insafına bırakılmasını istemiyoruz. Nükleer santrallerin yaratacağı tehlikeyi evdeki tüpün yaratacağı tehlike ile karşılaştıracak kadar gerici ve akıldışı politikaları dile getirenlere karşı bilimi ve aydınlanmayı savunuyoruz.

Gel birlikte olalım!

Daha ilkokul yıllarında kurmaya başladığın üniversite hayalini gerçekleştirirken, gerici ve piyasacı bir eğitim yerine bilim öğrenmek ve üretmek isteyen, halkın yararına olmak şöyle dursun halka ve çevreye düşman yağmacı ve talancı bilim anlayışına karşı bir sözü olan tüm arkadaşlarımızı bize katılmaya çağırıyoruz.

toplumcumeclis.org

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

back to top