Menu
RSS

İstanbul Üniversitesi Öğrencileri'nin Endişeleri Var!

İstanbul Üniversitesi Öğrencileri'nin Endişeleri Var!

12 Ocak 2020

 

İstanbul'da 26 Eylül 2019 tarihinde yaşadığımız 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası pek çok eğitim yapısının riskli olduğuna dair endişe oluşmuş ve hem veliler hem de öğrenciler tepkilerini göstermiş, önlem alınmasını talep etmişlerdi. Kamu yapılarının, özellikle eğitim ve sağlık yapılarının, afet hazırlığında önceliklerinin olması, gerekli analizlerinin yapılması ve riskli olan yapılar için önlemlerin alınması bizlerin de acil talebidir. Dün yine İstanbul'da yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem de İstanbul'un bir deprem kenti olduğunu yeniden hatırlatmıştır. 


İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında fakülte binalarında gözle görülür hasarın üzerine yetkilere soru sormuş; ancak bir yanıt alamamışlardı. Öğrenciler, hasar gören fakülte binalarına dair acil açıklama ve bir eylem talep etmişler; ancak yanıt alamadıklarından tepkilerini görünür kılmak için ders boykot yapmışlardı. Son durumda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binaları boşaltılmıştır ve öğrenciler başka fakülte ve binalarda ders görmektedir. Ne yazık ki öğrencilerin ders boykotu olmasaydı okul yönetiminin ne zaman ve nasıl reaksiyon alacağı bilinememektedir. 
 
İstanbul Üniversitesi öğrencileri son günlerde 2 konuya dikkat çekmektedirler. İlki; Vefa Ek Binası'nın hasar tetkik raporunun kaybolması ve öğrencilerin kendi can güvenlikleri hakkındaki endişeleridir. Okul yönetimi bu sese biran önce kulak vermeli, tüm binalarında benzer endişeleri gidermek için teknik raporları şeffaf biçimde paylaşmalıdır. 
 
Diğer konu ise; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde süren restorasyondaki asbest maruziyetine dairdir. Öğrencilerin iddiası yapıda asbest bulunduğu ve çalışmalar sırasında asbest bertarafına dair herhangi bir önlem alınmadığıdır. 
Bilindiği üzere eski yapılarda asbest özellikle yalıtım malzemesi olarak varlığını sürdürmektedir. Asbest, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi tarafından "Kanserojen Maddeler" listesinde Grup 1A kansorejen madde olarak belirlenmiştir. Asbest; “Mezotelyoma” veya “akciğer kanseri”ne yol açmaktadır. Kentsel dönüşümde yıkılan binalarda olduğu gibi restorasyon uygulamalarında da "Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği"nin  uygulanması gerekmektedir. 
 
Uyarıyoruz! Ülkenin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi; öğrencilerinin, hocalarının ve tüm çalışanlarının can güvenliğini gözetmek, gerekli önlemleri biran önce almak ve endişeleri gidermek durumundadır. Konunun takipçisi olacağımızı duyururuz. 
 
Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi
 
Öğrencilerin Talepleri için: https://twitter.com/vefaninsesi/status/1205117777754898438?s=20
back to top