Menu
RSS

İTÜ'nün tarihi binalarıyla ilgili satış iddiaları hakkında Berat Albayrak'a 5 soru!

İTÜ'nün tarihi binalarıyla ilgili satış iddiaları hakkında Berat Albayrak'a 5 soru!

10.06.2019

 

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Maçka ve Gümüşsuyu kampüsleri tarihi binalarının satış izni için Hazine'nin ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvurduğu konusu sosyal medyada gündeme gelmişti. Konuyu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş meclis gündemine taşıdı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yanıtlanması talebiyle 5 soru yöneltti. Hazine’ye ait korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının satışı, devri ve kullanımını düzenleyen 2863 sayılı kanununu hatırlatan soru önergesinde, bu işlemler için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izninin gerektiği belirtildi. 

İTÜ Rektörlüğü'nün bir açıklama ile yalanlamaya çalıştığı gelişmeleri iddaların muhatabı Hazine ve Maliye Bakanı'na yönelten soru önergesinin içeriği şöyle:

Geçtiğimiz günlerde özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi kullanımında olan Maçka ve Gümüşsuyu kampüsleri tarihi binalarının satış izni için ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuru yapıldığı haberleri basına yansımıştır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 13. Maddesi’nde belirtildiği üzere “Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait koruma sınırları dahilindeki taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni olmadan , gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, hibe edilemez.” Aynı sayılı kanunun 14. Maddesi’ne istinaden “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa haklarının, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu menfaatine yararlı milli derneklere bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilere kiraya verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir.” 2863 sayılı kanuna göre Hazine’ye ait korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının satışı, devri, kullanımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni gerekmektedir.

Ülkemizde son yıllarda tarihi, kültürel ve ekonomik anlamda son derece değerli pek çok kamuya ait taşınmaz satılmıştır. Özellikle kültür varlıklarımız hepimizindir; kamuya ve halka aittir. Kültür varlıklarımızın korunması ve gelecek kuşaklara taşınması bakımından kamusal kullanımlarının devamı elzemdir.
İTÜ kullanımında olan Maçka ve Gümüşsuyu kampüsleri tarihi binalarının da içinde olduğu Hazine’ye ait bir grup taşınmazın satışı için harekete geçildiği iddiası bulunmaktadır.


Bu bağlamda;
1- İTÜ Gümüşsuyu ve Maçka kampüslerinde bulunan tarihi binaların satışı için Hazine, ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuruda bulunmuş mudur? Bulundu ise
başvuru ne aşamadadır?
2- Bu kapsamda Hazineye ait kaç adet taşınmazın satışı için başvuru yapılmıştır? Bu taşınmazlar nelerdir?
3- Hazine kamu mülkiyetindeki söz konusu taşınmazların satışını neden düşünmektedir?
4- Satış izni istenen söz konusu taşınmazlar hakkında plan ve işlev değişikliği öngörülmekte midir?
5- İstanbul Teknik Üniversitesi’nin tarihi binalarının satış haberine konu olan Maçka Eski Karakol Binası’nın cephe restorasyonu 2001-2002 yılında yapılmış, Maçka Silahhanesi’nin
restorasyonu 2019 yılında 35 milyon TL’lik bir bütçeyle başlamış, Güümüşsuyu Kışlası’nın da restorasyon projesinin hazırlanmış olduğu İTÜ Rektörlüğü tarafından açıklanmıştır. Bu
satış izni bilgisi, yapılarının kamu kaynaklarıyla restorasyonunu yapan İTÜ’nün ilgili birimlerine verilmiş midir? Bahsi geçen taşınmazlar belli bir süre ile İTÜ' ye tahsis edilmiş
ise bu süre ne zaman dolacaktır?

 

 

toplumcumeclis.org

back to top