Menu
RSS

İBB ve "Kimi" Vakıfların İlişkisi

İBB ve "Kimi" Vakıfların İlişkisi

13.05.2019

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; sivil toplum kuruluşları, yurtlar ve okullara verilen hizmetleri, yıllık rapor halinde "STK, Yurt, Okul, Faaliyet Raporu 2018"* adıyla toplamış. Bu rapor göstermektedir ki; İBB, STK, yurtlar ve okullara ulaşım, malzeme, bakım onarım, personel vb. hizmetleri vermektedir. Ancak bu raporda da dikkat çeken verilen hizmetlerden çok; paranın/hizmetin kimlere sunulduğudur.

 

2018 Yılı STK Okul Yurt Faaliyet Raporu incelendiğinde malumun ilanı pek çok veri ortaya dökülmektedir.

 

Yardım ve hizmet verilen STK’lar: TÜREV, ENSAR, TÜGVA, İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Vakfı, Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz Derneği, T3 vakfı, Okçular Vakfı, Hüdayi Vakfı, İnsan Vakfı, Asitane Vakfı, Birlik Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Daru'l-Fünun İlahiyat Vakfı, Enderun Vakfı ve bilinmeyen diğer vakıflar başlığında toplanan vakıflardır.

 

Hizmet verilen bu vakıfların hangi kriterlerle seçildiği belirtilmemekle birlikte, yukarıda adı geçen vakıflara toplam 748.517.246 TL fon aktarılmıştır. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, İBB'nin faaliyet raporunda belirtilen rakamlarla devlet okullarına 98.634.527 TL ve devlet okulu spor salonlarına 441.085 TL kaynak ayrılmaktadır. Kamu kaynaklarıyla oluşturulan belediye bütçelerinin büyük kısmının devlet okullarına aktarılmak yerine, mütevelli heyetlerinde AKP’li vekiller ve iş adamlarının yer aldığı derneklere aktarıldığı görülmektedir. AKP’li bürokrat ve iş adamlarının yer aldığı bu dernekler, çocuklarımıza, gençlerimize "dindar ve kindar" nesil yaratma gayesinin gerektirdiklerinden başka bir yaşam vadetmemektedir.

 

Devlet okullarının fiziki koşulları her geçen gün kötüleşmekte, malzeme ihtiyaçlarının dahi velilerden istenmesine rağmen, belediye bütçeleri AKP’ye yakın dernek ve vakıfları ihya için harcanmaktadır. Devlet okullarına ve yurtlarına ayrılması gereken kaynağın AKP’ye yakın STK’lara aktarılması ile, devlet okulları ve söz konusu vakıfların yurtları,eğitim binaları arasındaki fiziki kalite farkı yapılan yardımlarla doğru orantılı artmaktadır. 


AKP büyük ölçüde siyasi ve ideolojik varlığını yerel yönetimlerin kaynaklarını özel sektör, dernek, vakıflar ve üniversitelere aktararak hizmet ve istihdam sağlamak yoluyla kendi tabanını konsolide etmeye borçludur. Bu sebeple haksız, hukuksuz bir şekilde hepimizin oyunu gasp ederek yenilenen seçimlerin sebebi; AKP’nin varlığını sürdürmek için İBB yetkilerine, yatırımlarına ve kaynaklarına ihtiyacı olmasıdır. AKP’nin belediye seçimini kaybettiği 23 haziranda #herşeyçokgüzelolacak!

 

*  İBB STK, Yurt, Okul, Faaliyet Raporu 2018 için: https://www.dw.com/downloads/48397760/ibbfaaliyet-raporu.pdf

** İBB-Dernek/Vakıf ilişkisi ağı graphcommons.com sitesi aracılığıyla oluşturulmuştur. Güncellenmeye açıktır. 

https://graphcommons.com/graphs/ddd42542-9bb9-4dfa-b985-7ec3679bd3a1?show=info

back to top