Menu
RSS

Ankapark: Bir Talan Projesi

27.07.2018

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin ANKAPARK aracılığıyla talan edilmesine ilişkin güncel duruma dair açıklama ve süreci özetleyen bir infografik çalışması yayınladı. 

Açıklama şöyle:

Atatürk Orman Çiftliği Kanunu’nda yapılan son değişikliğin ardından, Ankapark’ın yer aldığı AOÇ arazileri 3. kişilere kiralanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz tahsis edilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Ankapark’ı maaliyetinin %40’ından az yaklaşık bir bedel ile 29 yıllığına kiralamak üzere 14 Haziran 2018 tarihinde ihale düzenlemiş, teklif veren olmadığı için ihale 28 Haziran 2018 tarihine ertelenmiştir. Yapılan ikinci ihale de teklif veren tek firmanın dosyasında eksik bulunması sebebiyle iptal edilmiştir. Ardından 18 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen üçüncü ihaleye ise yine teklif veren olmamış ve 2 Ağustos tarihine ertelenmiştir. Bu süreçte, Şubemiz ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile birlikte ihalenin iptali ve dayanağı olan kanun maddesinin Anayasa Mahkemesi’ne sevk talebiyle bir dava açmış bulunmaktayız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak ANKAPARK’ın zarar edeceğini daha önce yürütmüş olduğumuz hukuki süreçler ve yaptığımız basın açıklamalarıyla ortaya koymamıza rağmen, bilimsel verilere dikkat çektiğimiz uyarılarımızın hiçbiri dikkate alınmamıştır. Bilimi bir kenara bırakarak ortaya konan kent yönetim anlayışının sonucunda karşımızda duran milyar dolarlık bir oyuncak yığınının akıbetinin ne olacağı gizemini korumaktadır. Hiçbir bilimsel dayanağı, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği bulunmayan akıldışı projelerle hem Atatürk Orman Çiftliği gibi tarihsel, kültürel ve mekansal bir değerimiz kaybolmakta, hem de harcanan milyarlarca lira ile kamu kaynakları fütursuzda kullanılmaktadır.

Yetkilililere tekrar çağrımızdır;

– AOÇ’yi peşkeş çekme ihalesi bir an önce iptal edilsin!

– ANKAPARK isimli oyuncak yığını sökülüp, arazi Atatürk Orman Çiftliği’nin kurucu değerlerine uygun biçimde kullanılsın!

– Kamuyu bu muazzam zarara uğratan başta İ. Melih Gökçek olmak üzere bütün sorumlular yargılansın!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

http://spoankara.org/haber/ankapark-bir-talan-projesi-2/

site_2018.07.27_ankapark-infografik.jpg

back to top