Menu
RSS

Maçka Parkında Yaşam Var!

Maçka Parkında Yaşam Var!

15.02.2018

 

Maçka Parkı’na tünel projesi bir yıldır devam etmekte. Geçtiğimiz yıl kamuoyu tepkisi üzerine duran proje, bu yıl büyük bir emrivaki ve zorlama ile tekrar gündeme getirilmiş ve fiili olarak da kıyım çalışmalarına başlanmıştır.

 

İBB’nin alanı paravanlarla çevirdiğinde dağıttığı “bilgilendirme” broşüründe etkilenme alanı olarak parkın sadece stat çıkışındaki bir alan taranmış; ancak parkın altından geçirmeyi planladıkları tünelin kendisinin ve o tünelin havalandırmasının dahi parkı nasıl etkileyeceği cevaplanmamıştır. Ayrıca park dışı diye tanımlanan alan parkın bir parçasıdır, şantiye alanı olarak kabul edilemez.

 

b1.jpg 

İBB’nin dağıttığı “bilgilendirme” broşürü

 

İBB broşüründe 199 ağacın “nakledileceği” söylenmektedir. Çalışmaların 4. gününde (bugün) çam ağaçları söküm araçlarıyla değil kepçelerle kaldırıldı. “Transplantasyon” (bitkilerin küçük yaşta ve/veya boyda iken nakli, olgun yaşlarında kazanmış oldukları ölçü ve biçimleri ile mekan oluşturmada kullanılmak üzere yeni yerlerine nakledilmeleri) yeni dönem yeşil alan müdahalesi/dönüşümü meşrulaştırma argümanı olarak kullanılmakta. Bu işleme dair birkaç notu düşmekte fayda var. Öncelikle ağaç transplantasyonu çalışmaları da, diğer bütün peyzaj uygulamalarında olduğu gibi söküm, nakil, dikim, dikim sonrası, bakım vs. her aşamasında kontrollü bir gözetim, çok titiz ve düzenli bir uygulama ilkeleri gerektirmektedir. Bu ağaçlar, çıplak kök halinde, kökleri tamamen açıkta bırakan balonlar içinde, ağzı bağlı çuvalla, tel bir kafese sarılarak, kuşakla sarılı yada mandallı aletlerle taşınmaktadır. Taşımadan önceki üç yıl süre içinde kök budaması yapılması geniş bir kök çemberi kazılması gerekmektedir. Dikim yapılacak sahanın hazırlanması ise bir diğer durumdur. Bu her tür için farklılık göstermektedir. Burada nakil işlemi yapılması teknik ve derinlikli bir çalışma gerektirmektedir. Taşınacak bitkinin dikimi hızlı ve köklerin havayla teması maksimum biçimde engellenmiş olmalıdır. Dikim sonrasında dalların birbirine değmeyecek şekilde dikilmesi gerekmektedir. Maçka Parkı’ndaki ağaçların nakledilmesi teknik her ne olursa olsun kabul edilemez; çünkü bu bölgedeki her bir ağaç bölgenin yeşil omurgasının birer parçasıdır.

 

6.jpeg

14 Şubat 2017 tarihinde Maçka Parkı’nda çekilmiştir. 

 

Bu alanın kentsel açık yeşil alan sistemi içerisindeki yeri sebebiyle oldukça önemlidir. Beşiktaş’tan başlayıp, bir kentsel açık yeşil alan sisteminin Maçka sırtlarından Taksim’e uzanır ve bu yeşil alan tarihin çeşitli duraklarında parça parça kıyıma uğratılarak kentsel açık yeşil altyapı sistemine yapılmış müdahalelerle bölünmüştür. Bu alanlardaki ekosistem ise bu haliyle hala kentin hava koridoru olma özelliği taşımaktadır.

 

Maçka parkı, afet anında toplanma alanıdır. Bölgenin en önemli geçirimli yüzey alanıdır. Yani su/yağmur toprakla buluşur ve yeraltı sularını besler. Yitirdiğimiz her geçirimli yüzey alanı bize yaşadığımız su taşkınlarını ve selleri anımsatmalıdır. Kesilen, canına kastedilen, sökülüp öylece götürülüveren her ağaç, gün be gün ekosistemi bitirilen bu kentte bir yaz günü gölgesine sığındığımızı hatırlatmalıdır.

Maçka Parkı hepimizin demeye çağırıyoruz.

Dayanışmayla…

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi

back to top