Menu
RSS

Birlikte Olmaya, Sözümüzü Kullanmaya, Dayanışmaya Çağırıyoruz!

Birlikte Olmaya, Sözümüzü Kullanmaya, Dayanışmaya Çağırıyoruz!

31 Ocak 2020

 

Kentlerin talan edildiği, tüm yer altı ve yer üstü kaynaklarının barbarca tahrip edilerek yok edildiği, ekolojik yıkımın izlerinin her gün daha fazla hissedildiği, ekonomik krizin soluksuz bıraktığı, ülkemizin ilerici ve devrimci kesimlerinin kıskaca alınmak istendiği bu tarihsel kesitte ülkemizin tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. 

 

1954 yılında 6235 sayılı Kanun ile kurulmuş olan TMMOB, 1970’lerde “Toplumcu Mühendislik ve Mimarlık” anlayışıyla 12 Eylül’ü göğüslemiştir, AKP hükümeti sonrası ise KHK’larla, yasal değişikliklerle güçsüzleştirilmek istenmektedir. TMMOB’nin, birlik bütünlüğünün dağıtılması yönünde müdahalelere ve bir oranda kaybettiği toplumcu güncel reflekslere rağmen bu saldırıya göğüs germek için dayanışmaya ihtiyaç vardır.

Mühendis, mimar, plancıların meslek örgütü olan TMMOB 2019 yılı sonu itibariyle TMMOB’nin açıkladığı rakama göre TMMOB’ye bağlı 24 odanın toplam üye sayısı 579.868 oldu. Bu veri TMMOB’ye kayıtlı mühendis, mimar, plancıları içermektedir. Her yıl binlerce mezun olan meslektaşımızın bu örgütlülüğün parçası olmadığını görmekteyiz. 

 

Tüm meslektaşlarımıza TMMOB’nin Genel Kurullar sürecine dair çağrımız var. Mühendisler, mimarlar, plancılar meslek odalarımızın genel kurullarında kürsüler bizimdir, kullanalım. TMMOB’nin demokratik sürecinin parçası olan genel kurullarda meslek politikalarına, çalışma yaşamlarımıza, örgütlülüğümüze ve dayanışmaya dönük taleplerimizdir:

 

- Ülkenin içinde bulunduğu kriz koşullarının derinleştiği, meslek alanımız ve meslektaşlarımız açısından güvencesizlik anlamına gelen bu süreçte; TMMOB’nin üye tabanını oluşturan ücretli çalışan ve işsiz mühendis, mimar, plancıların talepleri görünür kılınmalıdır. Çalışma koşullarımız piyasa belirlenimine terk edilmemelidir. 

  

- Güvenli, güvenceli, sağlıklı çalışma hakkının bir lütuf değil; temek hak olduğu yeniden ve yeniden hatırlanmalıdır.

 

- Mesleğimizin kamusal sorumluluğu; kentsel ve kültürel talan projelerine, ekolojik yıkıma sebep politikalara karşı olmayı gerektirir. Bilim ve teknoloji kamu yararına hizmet etmelidir. TMMOB ve üyelerinin birlikte bu uğraşı vermesinin güçlülüğüne inanıyoruz.

 

- Meslektaşlar arası hukuk gereği; mühendis, mimar, plancılar meslektaşlarının mesleki ve özlük haklarını korumak zorundadırlar. TMMOB bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır.  

 

- TMMOB, güvencesiz çalışan; kent suçu projelerine ses çıkarmak isteyen; genç, işsiz, umutsuz; tecrübeli, krizde, yalnız meslektaşların hayatlarında örgütlenmelidir. TMMOB sokakta, işyerlerinde, fabrikalarda, şantiyelerde, üniversitelerde, forumlarda; üyeleriyle, dayanışma ağlarıyla sürekli iletişim halinde örgütlenmelidir. 

 

Tüm meslektaşlarımızı TMMOB Genel kurullarında ve örgütlülüğünde dayanışmaya çağırıyoruz.

  

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

back to top