Menu
RSS

19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü

19_Eylül_Dayanışma_Günü_ARKA_copy.jpg

 

19 Eylül 2019

 

Mühendis, mimar iş bırakır mı?

 

19 Eylül 1979’a giderken;

17 Eylül 1979’da TMMOB ve birliğe bağlı meslek odaları tüm mühendis ve mimarları 19 Eylül 1979 günü bir günlük iş bırakmaya çağırdı. Bu çağrıya, tüm çalışanlar gibi mühendis ve mimarların da hayatın her alanında zorlaşan şartları sebep oldu.

Bugün yine tartıştığımız ve torba yasa ile önümüze getirilen yabancı teknik elemanların meslek alanında kapladığı yer bu konulardan birisiydi.

Yine bugün KHK’lar ile işlerinden uzaklaştırılan meslektaşlarımızı da hatırlayarak; 17 Eylül 1979’daki çağrıda da “bilim ve tekniği emekçi halkının çıkarları doğrultusunda yalnızca onun hizmetine sunması engellenen yurtsever mühendis ve mimarlar, tüm çalışanlar gibi; bir yandan açlığa, işsizliğe, yurt dışına göçe zorlanmakta, öte yandan aynı zamanda baskılara, kıyımlara, faşist saldırılara hedef olmakta” denmektedir.

Kiralar, maaşlar, geçim zorlukları…

Tüm bunları değerlendiren TMMOB taleplerini dile getirmiş; ancak gerçekleştirilmeyen talepler ve artan işsizlik, pahalılık ve yoksulluk ve baskı ve saldırılar üzerine “uyarı” olarak tüm mühendis ve mimarları 19 Eylül 1979’da bir günlük iş bırakmaya çağırmıştır.

 

20_eylül_1979.jpg  20_Eylül_1979_milliyet.jpg

 

Mühendis, mimar nasıl iş bıraktı?

19 Eylül 1979

19 Eylül 1979 günü yapılan iş bırakma eylemi başarı ile sonuçlanmış ve 55 ilde 745 işyerinde mühendis- mimarlar ve onların yanında işçi, teknik eleman, memur ve çeşitli mesleklerden çalışanların katılımı ile 100 bini aşkın kamu çalışanı eyleme katılmıştır.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit “ Kamu görevlilerinin böyle bir eyleme girmeye hakları olmadığı gibi yan ödemeyle ilgili yeni düzenleme TMMOB’nin istekleri düzeyindeydi demiş ve mühendis ve mimarların siyasal amaçlı eylemlere itibar etmeyeceklerini umduklarını söylemiştir. Oysaki mühendis- mimarlar tam da bu sebeple, kamuda çalışanların grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklarını elde etmelerinin önündeki engelin kaldırılması için iş bırakmışlardır. Eylemi engellemeye dönük tüm çabalara rağmen iş bırakma eylemi %100’e yakın bir katılımla gerçekleşmiştir.

 

Peki ne kazandık?

DAYANIŞMA

55 ilde mühendis- mimarlar ve diğer meslek insanları yan yana durdular.

Gün farklı, şartlar, meslek, meslek insanları, ilişkiler, iş yapma biçimleri vb. pek çok şey farklı; ancak 17 Eylül 1979 günü yapılan çağrı günümüz koşullarına çokça benzemekte.

 

Bugün de hayatın her alanında DAYANIŞMA.

Bugün de meslek alanlarımızda DAYANIŞMA.

Bugün de yaşam alanlarımızda DAYANIŞMA.

Bugün de kent ve çevre mücadelemizde DAYANIŞMA.

 

toplumcumeclis.org

 

back to top