Menu
RSS

TMMOB SUSMADI, SUSMAYACAK!

TMMOB SUSMADI, SUSMAYACAK!

26.09.2017


AKP / Saray Rejimi’nin TMMOB’ye ve bağlı Odalarına yönelik süregiden saldırılarına dün bir yenisi eklenmiş, cübbesi düğmeli hakimler tarafından TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevlerine son verilmiştir.


12 Eylül faşizmi tarafından TMMOB’nin demokratik işleyişine müdahale etme çabası ve örgütsüz bir toplum yaratılması istemiyle Anayasa’nın 135 sayılı “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları” maddesine eklenmiş ve yaklaşık 35 yıldır hiçbir iktidar tarafından yürürlüğe sokulamamış olan; “Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” düzenlemesi bugün AKP eliyle zorla ve tehditle karşımıza getirilmektedir. TMMOB ve bağlı Odaları ilgili bakanlıkların vesayetine terk etme niyetiyle yazılmış bu anayasa maddesinde yer alan “denetleme usulleri kanunla belirlenir” ifadesinin gereği olan kanunların dahi hazırlanmamış olması, meslek örgütlerini nasıl denetleneceklerini dahi bilmedikleri akıl dışı ve keyfi uygulamalara açık hale getirmektedir. Böyle bir ortamda, ilgili anayasa maddesi usulsüzce uygulanmakta, genel kurul kararları ortadayken ve kendi denetleme kurulları görevinin başındayken meslek örgütlerinin kaderi düğmeli cübbe giyerek Erdoğan’ı selamlayan mahkemelere açılan davalara terk edilmek istenmektedir.


AKP / Saray Rejimi’nin bu keyfi ve usulsüz uygulamaları, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi meslek örgütlerine karşı da faşizmi ete kemiğe büründürmek dışında bir anlam taşımamaktadır.


Üyeleri tarafından seçilerek göreve gelmiş ve genel kurul tarafından yetkilendirilmiş Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasıyla amaçlanan:
- AKP / Saray Rejiminin ülkedeki tüm örgütlü kesimleri yok etmek;
- Ülkemizdeki tüm talan ve rant politikalarına karşı TMMOB ve bağlı Odalar tarafından yürütülen bilimsel ve hukuksal mücadele pratiğini engellemek, tüm kaynakları ranta ve talana açmak, ülke değerlerinin korunması ve savunulması için çıkan sesi kısmaya çalışmak;
- Toplumcu mühendislik ve mimarlık pratiğinin örgütlü bir bilince çıktığı TMMOB’yi ve bağlı Odalarını yok etmek, emekten ve halktan yana meslek örgütü yönetimi anlayışını tasfiye ederek meslek örgütlerini piyasacı emir komuta zincirinin unsuru haline getirmektir.


AKP / Saray Rejiminin meslektaşlarımıza ve meslek örgütlerimize yönelik yürüttüğü saldırıları kınıyoruz. Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ile omuz omuza, dayanışma içerisinde mücadeleye devam edeceğiz.

 

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi

back to top