Menu
RSS

Fatma Gül Eryıldız İle Dayanışma Bildirisi

pablo picasso hands entwined iii

Pablo Picasso, "Hands Entwined III"

 

31 Ağustos 2016 

 

Meclis üyemiz Fatma Gül Eryıldız’ın mücadelesinde yanındayız!

 

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi kurucularından ve aktivistlerinden İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi Fatma Gül Eryıldız, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attığı için baskıya ve hukuksuzluğa maruz bırakılmaktadır. Bu barış talebinde bulunan akademisyenlere dönük baskının yeni bir örneğidir.

Araş.Gör. Fatma Gül Eryıldız, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) çerçevesinde Niğde Üniversitesi (yeni ismiyle Ömer Halisdemir) kadrosunda olan, ancak doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapmakta olan bir akademisyendir. Eryıldız, bu dönem doktoraya kaydını yaptırmış, derslerine başlamış, ancak yalnızca imzacı olduğundan dolayı, tam da dönem ortasında Niğde Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “ihtiyacımız var” gerekçesiyle geri çağırılmıştır. ÖYP Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik gerekçe gösterilerek çağrılan Eryıldız’a yapılan bu uygulamanın hiçbir hukuksal temeli bulunmamaktadır.

 

Bu hukuksuz duruma karşı, kadro iadesi işleminin iptali ve yürütmeyi durdurulması talebiyle açılan davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi talebi reddetse de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 28 Haziran kararında doktora dersleri devam ederken kadrosunun üniversitesine iadesine karar verilmesinin hukuka uygun olmadığını söyledi.

 

Ayrıca YÖK’ün geri çağırmaya dair değişikliği de Danıştay 8. Dairesi’nce 20 Temmuz’da iptal edildi. Danıştay 8. Dairesi 20 Temmuz’da ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin kadrolarının olduğu üniversitelere çağrılmasına dair değişikliğinin yürütmesini durdurdu. Kararda “Henüz tez aşamasını tamamlamamış araştırma görevlilerinin kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönecekleri yolunda yapılan idari düzenlemede üst hukuk normlarına uyarlık bulunmamaktadır” dedi.

 

Ancak Niğde Üniversitesi Rektörlüğü ve YÖK pek çok barışsever akademisyen ile uğraştığı gibi, meclis üyemiz Fatma Gül Eryıldız’la uğraşmaya devam etti. Bu kez YÖK “doktoraya devamı uygun değildir” diye tamamen mantıkdışı bir gerekçe sunarken, Niğde Üniversitesi de YÖK’ün kararı gereğince İTÜ’den Eryıldız’ın Niğde Üniversitesi’ne iade edildiğini ve İTÜ’yle ayrılışının sağlanmasını istedi.

 

Niğde Üniversitesi rektörü imzalı yazıda YÖK’ün ilk kadro iadesinin gerekçesi olarak bildiri imzalaması nedeniyle hakkında işlem başlatılması gösterildi. Kararın üzerine Eryıldız, Niğde Üniversitesi’ne geri döndü.

 

Bulunduğu üniversitede kendi branşıyla ilgili bölüm bulunmayan, zaten ÖYP programı kapsamında bu bölümü kurması için yetiştirilen Meclis üyemize dönük bu baskı hukuksuz, mantıksız ve insan haklarına aykırıdır.

 

Bilindiği üzere ÖYP programı, öğretim elemanı açığı olan, yeni bölümler kurmak isteyen Anadolu üniversiteleri için yürürlüğe konan bir programdır. Daha ilgili bölümü dahi kurulmamış üniversitesine, dönemin ortasında çağrılarak, eğitim öğretim hakkı da elinden alınmak istenmekte, Fatma Gül Eryıldız açıkça kanunsuz bir şekilde cezalandırılmaya çalışılmaktadır.

 

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi olarak, kent ve çevre konularında sayısız hak arama mücadelesinde yer almış,  meclis çalışmaları kapsamında sayısız mahallede emekçilere mesleki birikiminden gelen sorumluluğuyla bilgi aktarmış, yol göstermiş, yardımcı olmuş ve yalın bir barış talebi için imza atmış Meclisimizin aktif çalışanı Fatma Gül Eryıldız’ın yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.

 

Gerek hukuksal gerekse de her platformda yürütülecek hak arama mücadelesinde arkadaşımızın yanındayız.

 

Fatma Gül Eryıldız’ın eğitim-öğretim hakkı engellenemez!

 

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi

back to top