Menu
RSS

Taksim meydandır, meydan kalacak!

taksmpeyzaj.jpg

 

Kuzey Ormanları’nda kilometrelerce ormanı traşlarken, Validebağ'da Koru’yu imara açmayı planlarken, daha dün Validebağ’da fidan dikimlerini polis gücüyle durdurmaya çalışırken, ağaç, doğa, su; kısaca yaşam düşmanı AKP’nin Taksim Meydanı'na bu kadar ağaç kondurma yalanı komediden başka bir şey değildir!

 

 

İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Bölge Kurulu'ndan Taksim Meydanı Peyzaj Projesi'ne onay çıkmasıyla birlikte meydana  AKP eliyle ve doğrudan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaptırılmaya çalışılan müdahaleleri içeren plana açılmış olan iptal davasını bir kez daha hatırlatıyoruz. Daha önce Mimarlar Odası yetkililerinin de belirttiği gibi söz konusu kararda muğlak ifadeler var. Meydan ve yakın çevre düzenlemesi, 2863 numaralı yasaya aykırı değil denilerek onaylanmış gibi gösterilmek isteniyor. AKP iktidarı tarafından hedeflenenler "meydan ve yakın çevre düzenlemesi" denilerek sadece yumuşatılmaya çalışılıyor. Ağaçlarla, çimenlerle,  gerçeği yansıtmayan görsellerle asıl amaçlanan "proje" makyajlanarak “yeniden” önümüze konuluyor.

 

 

Asıl amaçlanan "proje" ise Taksim Meydanı'nı, meydana kimliğini veren, tarihi, kültürel, siyasal ve işlevsel özelliklerinden koparmak. Yani İstanbul'un her yerinden ulaşılan bir merkez, büyük kitlelerin bir araya gelmesini sağlayan geniş, önemli bir meydan olma özelliğini tepki çekmemeye çalışarak peyzajda yaratılan kot farkları, ağaç kümeleri ve vejetasyon ile parçalamak hedefleniyor. Meydan meydan olmasın yeter ki!

 

 

Danıştay tarafından 6 Mayıs 2014 tarihinde onanan kararı bir kez daha hatırlatıyoruz. Kentsel sit alanı özelliği taşıyan Taksim’de koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı olmadan  bir tek çivi dahi çakılamaz. Topbaş iptal edilen planla ilgili “yeniden plan yapma yetkimiz var, biz bunu engel olarak görmüyoruz” şeklinde bir açıklama yapmış, AKP hükümetinin diktatörce tutumunu bir kez daha dile getirmiş, bugünün sinyallerini vermişti. Biz bu tabloyu, “plan tadilatlarını” çok iyi bildiğimizi, tanıdığımızı söylemiştik.

 

 

Taksim Meydanı'na ve Gezi Parkı'na yapılmak istenenleri durduran, parkın park, meydanın meydan olarak kalmasını isteyen Haziran Direnişi’nde bir araya gelen halkımızı bir kez daha Taksim'e sahip çıkmaya çağırıyoruz. Taksim Meydanı bizimdir, meydandır, meydan kalacak!

 

 

Saygılarımızla,

 

 

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi

back to top