Menu
RSS

Soma katliamı geliyorum demişti

soma

 

Acımız ve öfkemiz çok fazla... Soma katlimı geliyorum demişti!

 

Müneccim değil, bilim ve tekniği insan ve toplum için kullanmaya çalışan, mimar, mühendis ve şehir plancılarıyız. O yüzden de, daha fazla acı içindeyiz. Çünkü Soma'da gerçekleşen katliamın ve benzerlerinin geleceğini biliyorduk, söyledik, yazdık, çizdik, uyardık...

 

Siyaset yapıyorsunuz, ideolojik bakıyorsunuz diyenlere inat, bilim ve tekniğin bakış açısıyla baktık, taşeron sisteminin, madenlerde rödovans sisteminin ölüm getirdiğini söyledik, söylüyoruz ve söyleyeceğiz.

 

Özelleştirmeler, özel madencilik işçi sağlığı ve iş güvenliğine aykırı üretim demektir, daha az işçiyle yoğun çalışma demektir, çocuk işçilik demektir, kaçak işçi çalıştırma demektir.

 

Özelleştirme, taşeronlaştırma ve rödovans sistemi işçi sağlığı ve iş güvenliğini, işçilere verilen maskelere indirgemektedir.

Özelleştirme, taşeronlaştırma ve rödovans sistemi işçilerin birlikte çalışma yapısını bozmakta, temel bir planlama unsuru olan işçi sağlığı ve iş güvenliğini de parçalayıp, yok etmektedir.

 

Birlikte çalışan işçiler, diğer sektörlerde olduğu gibi madencilikte de birlikte çalıştıkça kolektif hareket yeteneği kazanırlar ve bu da işe alışmanın, işyeri eğitiminin bir parçasıdır. Ancak kuralsız çalışma, işten çıkarmaları kolaylaştırmış, görev sürelerinin geçicileştirmiş ve bu ortaklaşa hareket kabiliyetinin aşınmasına ve süreç içerisinde biriken deneyimin de yok olmasına neden olur.

 

Yapılacak bellidir:

 

* Sorumlular acilen yargılanmalıdır

 

* Maden özelleştirmeleri durdurulmalı, bugüne kadar yapılan özelleştirmeler için bir araştırma komisyonu kurulmalı ve hızlıca kamulaştırma yapılmalıdır.

 

* Akademisyenler, mühendisler, iş güvenliği uzmanları ve çalışanlardan oluşturulacak komiteler madenlerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği denetim ve gözetimini sağlamalıdır.

 

Uzun uzadıya söz söyleme zamanı maalesef değildir. Acımız büyüktür, yapılacaklar basit ama acildir!

 

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi

back to top