Menu
RSS

Danıştay'ın Taksim kararı ile ne parka, ne meydana tek bir kazma bile vurulamayacağı tescillenmiştir!

tak

Ülkemizin boyun eğmeyen  halkının Türkiye’nin en önemli kamusal alanını, Taksim’i sahiplenişinin, yapılanlara yeter artık deyişinin üzerinden bir yıl geçti. Haziran Direnişi’nin birinci yılına Danıştay’ın plan iptalini onamasıyla girdik, kavga bitmedi güçlenerek devam ediyoruz..

                    

Taksim Meydanı’na AKP eliyle ve doğrudan Tayyip Erdoğan tarafından yaptırılmaya çalışılan müdahaleleri içeren plana açılmış olan iptal davası, Danıştay tarafından 6 Mayıs 2014 tarihinde onandı. Haziran’da hep beraber söylediğimiz ve şimdi danıştay kararıyla bir kez daha pekişmiş olan; bir daha ne parka, ne meydana, ne de meydana çıkan yollara bir tek kazma dahi vurulamayacağıdır! Beyoğlu Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan Gezi Parkı, AKM, Tarihi Maksem ve Cumhuriyet Anıtı ile bir bütünü oluşturan Taksim Meydanı bu özelliği göz önüne alınarak sahiplenilmeye devam edilmelidir.

Müdahalelerin bütününü hatırlamak gerekirse; Gezi Parkı’nın üzerine yapılmak istenen Topçu Kışlası, meydana çıkan yolların bat-çık tünelleri ile yeraltına alınması, Tarihi Maksem’in arkasına yapılmak istenen cami projesi sayılabilir. Topçu Kışlası ihyası ile gerçekleştirilmek istenen AVM Projesi, bekletilen diğer tüneller artık tarihe gömüldü.

Şimdi ise Tarlabaşı - Harbiye aksında uygulanmış bat-çık tüneli, raflarda “plan tadilatları” için bekletilen cami projesi, Atatürk Kültür Merkezi’nin 2013 Haziran ayının ikinci yarısından bu yana hukuka aykırı bir biçimde polis karakolu olarak kullanılması karşı karşıya olduğumuz kent suçlarıdır.

Topbaş iptal edilen planla ilgili “yeniden plan yapma yetkimiz var, biz bunu engel olarak görmüyoruz” diyerek yaptığı açıklamada AKP hükümetinin diktatörce tutumunu bir kez daha dile getirmiştir. Biz bu tabloyu, “plan tadilatlarını” çok iyi biliyor, tanıyoruz. Bundan sonra da koruma kurullarına, toplumcu akademisyenlere, hukukçulara güven verecek, halktan yana kararlar vermelerinin teminatını oluşturacak olan yine boyun eğmeyen halkın kendisi olacaktır! Kavga bitmedi, güçlenerek devam ediyoruz..

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi

back to top