Menu
RSS

Yeni bir cumhuriyet için 29 Ekim’de mühendis, mimar ve şehir plancılar da olacak!

Yeni bir cumhuriyet için…

29 Ekim’de mühendis, mimar ve şehir plancılar da olacak!

Sanayide, ulaşımda, enerjide, barınmada, çevrede, madencilikte, ormancılıkta, tarımda kısacası teknik insanların görev yaptığı onlarca başlıkta halkımızın çıkarlarını savunmayı en öne koyan…

Kentlerimizin, bilimin ve tekniğin tüm ilerlemelerinden faydalanarak halkın çıkarları doğrultusunda daha yaşanılabilir hale getirilmesi için çaba harcanan…

Enerji politikalarında, kaynaklarımızın bir avuç sermayedara peşkeş çekildiği değil halkın ihtiyaçlarını, yeni nesillerin geleceğini korumak yükümlülüğü ile birlikte değerlendiren…

Her ay onlarca, her yıl binlerce işçiyi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle kapitalizmin kar hırsına kurban etmeyen…

Birçoğu ya işsiz ya karın tokluğuna çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının insanca yaşayabileceği koşulları yaratan…

Yeni bir cumhuriyete ihtiyacımız var!

Bu ülkenin yetiştirdiği toplumcu teknik insanları yeni cumhuriyet için mücadele ediyor.

AKP’nin tahrip ettiği her alanı yeniden halkımıza layık bir düzende yapılandırmak için şimdiden kollarını sıvıyor.

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi, AKP’ye boyun eğmediğini göstermek için tüm üye ve dostlarıyla birlikte 29 Ekim saat 14.00’te binlerle birlikte Kadıköy’de buluşuyor.

 

Toplanma Tarihi: 29 Ekim 2013 Salı

Toplanma Saati: 13.30

Toplanma Yeri: Kadıköy-Garanti Bankası Önü

back to top