Menu
RSS

Basın Açıklaması: AKP, yangından mal kaçırırcasına TMMOB’nin yetkilerini elinden aldı… Hükümet derhal istifa etmelidir!

AKP, yangından mal kaçırırcasına TMMOB’nin yetkilerini elinden aldı…
Hükümet derhal istifa etmelidir!
AKP’nin torba yasaya dahil ettiği TMMOB’ye bağlı çeşitli meslek odaları  ve şubelerin vize ve onay yetkilerini ortadan kaldıran değişiklik, kamuoyunun da malumu olan halk düşmanı projelerin engelsiz bir şekilde hayata geçirilmesini, rantın ve talanın önünün açılmasını amaçlamaktadır. Yasa değişikliğinin Haziran direnişi sonrasında gündeme gelmesi ise şaşırtıcı değildir. Direnişin halkın lehine sonuçlanması dolayısı ile AKP, açık bir şekilde toplumdan öç almaya çalışmaktadır.
Bir gece yarısı operasyonu ile TBMM genel kurulundaki torba yasa görüşmeleri esnasında, yasa değişikliği önerilerinin içinde olmayan ve daha önce kamuoyunun gündemine gelmeyen TMMOB’ye bağlı odaların vize ve onay yetkilerini kaldıran bir madde eklendi ve ilgili maddeler adeta yangından mal kaçırırcasına oy çokluğu ile kabul edildi.
AKP’nin çoğu kez “çılgın” projeler olarak kamuoyuna tanıttığı, esas amacının ise kamuya ait doğal kaynakların ve kamusal mekânın sermaye sınıfına peşkeş çekilmesi olan “projecilik” furyasına karşı çıkan TMMOB’nin yasayla tanımlı denetim yetkileri bu yasa değişikliği ile elinden alınmış oldu.
AKP hükümetinin yıllardır hayalini kurduğu TMMOB’nin tasfiye projesini hayata geçirmesine asla izin vermeyeceğiz.
Haziran direnişi, AKP’nin yukarıda bahsi geçen halk düşmanı projelerinden biri olan Gezi Parkı Projesi’ne karşı verilen mücadele ile birlikte ortaya çıkmıştı. Taksim’i emekçilere kapatmayı amaçlayan bu projeye karşı emekçi halkımızın verdiği tepki yalnızca Gezi Parkı’nın savunulması ile sınırlı kalmamış “Hükümet İstifa” sloganı bu sürecin en önemli talebine dönüşmüştür.
Şunu çok iyi biliyoruz ki bu mücadele yalnızca yasa maddelerindeki değişikliklerle sınırlı değil, AKP’nin ülkemizde kurmaya çalıştığı tüm baskılara, tahakkümüne karşıdır.
Toplumdan yana olan mühendis, mimar ve şehir plancıları “Hükümet İstifa” talebinin arkasındandır.
Güzel ülkemizin talanının önüne geçebilmenin biricik yolu bu talebi daha yüksek sesle haykırmaktan geçmektedir.


Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi

back to top