Menu
RSS

Basın Açıklaması: 3.Havalimanı Projesi:Usulsüzlük, rant ve doğa katliamının birleşimi

İstanbul’un Kuzey bölgesinde yapılması planlanan ve yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli olması öngörülen cumhuriyet tarihinin en yüksek ihale bedeline sahip İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı Projesi’nin ihalesi dün yapıldı.

AKP’nin projecilik furyasının bir ürünü 3. Havalimanı Projesi, sadece çevre düşmanı karakteriyle değil, rant amaçlı oluşu ve hukuki usulsüzlükleriyle de tarihe geçecektir.

İstanbul’un Kuzey bölgesine, Arnavutköy Ormanları’nı da içerisine alan orman arazisine yapılacak olan 3.Havalimanı, bilindiği üzere İstanbul’un artan havayolu taşımacılığı ihtiyaçlarını karşılama gerekçesiyle, yapılmasının adeta “zorunlu olduğu” dayatılarak Türkiye’nin gündemine kısa süre önce sokulmuştu.

3. Havalimanı projesi için de durum benzerdir. Proje, 6 bin 172 hektarı orman, 1180 hektarı madencilik ve diğer kullanım, 660 hektarı göl, 236 hektarı mera, 60 hektarı kuru tarım, 2 hektarı fundalık alan, toplam 7 bin 650 hektar alanı kapsamaktadır. Alanın önemli bir kısmında Arnavutköy Kuzey Ormanları yer almaktadır ve bu alanda proje kapsamında 657 bin ağaç kesilmesi öngörülmektedir 

3. Boğaz Köprüsü alanı içerisinde de yer alan bu bölge, aynı zamanda İstanbul’un içme suyu havzaları olan Terkos-Haliç ekolojik koridoru içindedir, yapı stoğundaki artış ve araç trafiğinin yol açacağı atmosferdeki kirlilik yük artışı, orman alanlarının değişiminden kaynaklı bölgesel iklim değişimi ve su kaynaklarının kurutulması sonucu İstanbul’un yaşam damarları kesilecektir.

Adeta bir doğa katliamına neden olacağından hareketle bilim insanlarından ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’ndan gelen uyarılara rağmenprojenin ihale süreci hukuka aykırı olarak gerçekleşmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 14. Maddesi uyarınca askıya çıkarıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde halkın itirazlarının dikkate alınarak gözden geçirilmesi gereken proje, askıya çıktığı tarih olan 22.04.2013’ün üzerinden 10 iş günü geçmeden(23 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri resmi tatil olup iş gününden sayılmamaktadır) 03.05.2013 tarihinde ihale edilmiştir. Bu tip projeleri pazarlarken “halkın görüşlerini de aldık” gibi ifadelerin aslında konulan göstermelik kurallardan ibaret olması ve bu kuralların dahi uygulanmaması, benzer örneklerini Nükleer Santral ve HES projelerinde gördüğümüz üzere aslında gerçek niyetin halka danışmak değil süreci kabul ettirmek olduğunu göstermektedir.

AKP’nin, daha önce açıkladığı İstanbul’un Kuzey bölgesini imara açarak kentikuzeye doğru büyütme projesinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gereken 3. Havalimanı Projesi aynı zamanda 3. Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul Projeleri gibi kamuyararının hiçe sayılmasından ötürü davalık olan birçok proje ile entegre edilmek istenmektedir.

Hemen hemen her gün karşımıza “çılgın projeler “ ile çıkan AKP’nin asıl amacı, kamu yararını gözetmeyen, rant odaklı ve çevre düşmanı projeleri halkımıza gelişmişlik göstergesi olarak dayatarak sermayenin önünün açılması ve ülkemizin kaynaklarının talan edilmesinden başka bir şey değildir. 

İstanbul’a yapılacak 3. Havalimanı, AKP’nin, diğer projelerde olduğu gibi hiçbir hukuki kuralı ve bilimsel görüşü dikkate almadan oldubittiye getirdiği, İstanbul’u emekçiler için daha yaşanmaz bir kent haline getiren projelerden biri olarak tarihte yerini alacaktır.

back to top