Menu
RSS

Basın Açıklaması: Ankara’da Doğal Gaz Güvenliği Tehdit Altında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başkent Ankara’da doğalgazın tüketicilere güvenli bir şekilde iletilmesini ve acil durumda merkezden müdahale ile anında kesilmesini sağlayacak sistemin tamamen değil kısmen çalıştığını itiraf etti.
Başkentimizde doğalgazın tüketicilere güvenli bir şekilde iletilmesini ve acil durumda merkezden müdahale ile anında kesilmesini sağlayacak sistem kısmen çalışıyor. Bakan Yıldız, Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA-Uzaktan Veri Toplama ve Kontrol) sisteminin 577 istasyondan 200'üyle elektrik ve haberleşme problemi nedeniyle iletişim sağlanamadığından kullanılamadığını itiraf etti.
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition-Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) kısaca bilgisayarlardan, haberleşme aletlerinden, algılayıcılardan veya diğer aygıtlardan oluşturulmuş denetlenebilen ve kontrol edilen bir sistemin genel adıdır. Sistemin doğal gaz güvenliği ile temelde şöyle bir ilişkisi vardır; kontrol ekranından alt yapıdaki veriler anlık izlenerek ani basınç düşmesi gibi gaz kaçağına işaret eden bir durum gözlendiğinde gerekli işlemlerin çok kısa sürede yapılmasını sağlamaktır. Başkent gaz, sistemin doğal gaz güvenliği ile doğrudan ilgisi olmadığını gezici ekiplerle gaz kaçaklarının kontrol edildiğini söylese de Başkentin yüzlerce noktasında gezici ekiplerle sağlıklı kontrol yapılması mümkün görünmemektedir.
EPDK Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 60. Maddesinde “doğal gaz güvenliği için altı aydan az olmamak şartı ile ekipler uygun dedektörlerle kaçak kontrolü yaparlar” ifadesi vardır. Bu durum aynı yönetmeliğin 64. Maddesinde tanımlanan doğal gaz alt yapı bilgi sistemi ve uzaktan kontrol ve gözleme sisteminin tam olarak çalıştığında ekstra güvenlik önlemi olarak düşünülmelidir. Kaçak kontrolü altı ayda bir gözlenebilecek bir parametre değildir. Doğal gaz gibi yanıcı, patlayıcı bir kimyasalın güvenli koşullarda kullanıcıya ulaştırılması aynı yönetmelikte ilgili firma sorumluluğuna verilmiştir.
Aynı yönetmeliğin geçici maddesinde veri sisteminin en geç 18 ay içinde işletilmesini sağlaması hükme bağlanmıştır. SCADA sisteminin kurulması amacıyla 2004'te yapılan ihale 14.6 milyon dolarla verilmiş, sistem 2006 yılında işletmeye alınmış ve ihaleyi alan firmaya bugüne kadar 17 milyon dolar ödeme yapılmış olmasına rağmen sistem halen sağlıklı çalışmamaktadır.
Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi olarak, ivedilikle, ülke kaynaklarıyla ihale edilen doğalgaz dağıtım alt yapı bilgi sisteminin tamamen düzgün çalışır bir şekilde devreye alınmasını ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bu süre zarfında yaşanan güvenlik zaafiyetinin ve maddi kayıpların sorumlularının açıklanmasını ve halkımıza doğru, güvenilebilir bilgi verilmesini talep ediyoruz. Başkent Gaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

back to top